2014-11-11

Bolånen (såklart)

Den första effekten av förslag till förändrade regler kring bolån tror jag kommer bli en svallvåg utav blogginlägg. Jag tänker inte vara sämre och ger mina tankegångar om saken.


Personligen
Vi amorterar redan idag i linje med vad som föreslås bli kraven framöver, möjligen skulle vi behöva lägga på några hundringar i månaden. Vi har dock tidigare haft nästan dubbelt så hög takt som vi har idag och sedan dess har vi dessutom adderat några tusenlappar netto in i familjen per månad. På ett privat plan kommer det således inte straffa kassaflödet negativt.


Bostadsmarknaden
Det som kan anas vara ett gnissel för oss är hur marknaden påverkas. Om det är så att en rusning kommer innan reglerna sjösätts så missgynnar det oss inför ett köp men kanske gagnar oss i försäljningen. Om vi inte skall flytta förrän reglerna är på plats så riskerar väl vår lägenhet att sjunka i värde. Jag tror att vår lägenhet är ganska lågt prissatt för området redan idag på grund av omständigheter och kan vid en fördyrad marknad vara fortsatt attraktiv relativt sätt. Jag vill hoppas att det bästa för oss är att köpa när lånen blir dyrare då vi kan uppvisa ett starkt kassaflöde med historia av amorteringar. Dessutom räknar jag med att vår bruttoinkomst de kommande 3 åren ökar med ca 100 000 (årslön).


Makro
Jag är definitivt fel person att dra några väl uttänkta slutsatser på området men jag tror att en del människor kommer se sina kassaflöden strypta. Jag tror att det kommer påverka hushållens konsumtion nationellt på ett negativt sätt och överlag inte vara positivt på kort sikt. Klart är dock att hur man förhåller sig till sina lån behöver förändras. Jag säger inte så mycket om prissättningen på marknaden, den är vad den är och om folk är villiga att lägga sina pengar på sitt hem så har jag inga problem med det. För min del är det där jag helst lägger mina pengar före att exempelvis resa vilket jag varken gillar eller gör särskilt ofta. På lång sikt kommer effekten vara positiv i att den nog lindrar utvecklingen på marknaden något samt att den faktiskt löpande stärker människors balansräkning.


edit: Om det är så att amorteringsbeloppet (2% respektive 1% skall beräknas på inköpspriset och inte lånets storlek) blir ökningen för oss större per månad än några hundringar. Dock blir amorteringen inte lika stor som den var tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...